We willen dat kinderen zich veilig en bekwaam voelen en daardoor komen tot optimaal leren. Lezen, rekenen en taal vormen de kernvakken binnen ons onderwijs. Dit is de basis voor alle andere vakken. Op De Ark werken wij vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Die houden in dat wij in ons onderwijs rekening houden met de onderwijsbehoeften van kinderen: wat heeft het kind nodig?
Om deze onderwijsbehoeften in kaart te brengen, streven wij naar een goed contact tussen kinderen, ouders en school.
 

Passend onderwijs

Voor extra ondersteuning kan een leerling een periode begeleiding krijgen van een remedial teacher.  Op school is ook een uitgebreide orthotheek aanwezig waar de leerkracht extra hulpmiddelen kan vinden. Tevens kan de leerkracht bij de intern begeleider terecht voor advies. Voor kinderen die meer aankunnen (meerbegaafden), hebben wij verrijkingsmateriaal in onze pluskasten.
 

Plusklas en DWS school

Wij vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter zich optimaal ontwikkelt. Daarom bieden we via onze ‘plusklas’ en ‘Day-a-week school’ cognitief talentvolle leerlingen verrijkingsstof aan. Binnen het programma van de plusklas wordt uitgegaan van 'meervoudige intelligentie'. Centraal staat daarom niet 'Hoe knap ben ik?', maar 'Hoe ben ik knap?'.
 
DWS-leerlingen uit de regio waar onze school onder valt, gaan naar locaties in Nieuw-Vennep en Vijfhuizen. Dit aanbod wordt sinds 2019 verzorgd door de Day a Week School Jong Leren. Dit is de eerste DWS die door een schoolbestuur is gerealiseerd in plaats van door een samenwerkingsverband passend onderwijs.
 
Lees meer over de DWS via: www.dayaweekschool.nl
 

ICT

Ook ICT neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Zo werkt groep 1-2 met iPads en worden vanaf groep 3 chromebooks gebruikt als aanvulling en ondersteuning bij verschillende vakken. Vanaf groep 4 werken we met digitale onderwijsplatform Snappet voor rekenen en spelling.
 

Kunst en cultuur

De Ark neemt deel aan Kunstmenu-activiteiten, die worden aangeboden door Pier K, het centrum voor kunst en cultuur in de Haarlemmermeer. Scholen kunnen ieder jaar een aantal activiteiten kiezen op het gebied van dans, theater, muziek en audiovisuele vorming. Daarnaast zijn er professionele theatervoorstellingen, concerten, danstheaterproducties, vertellingen, hoorspelen, et cetera.
 

Bewegen

De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben de kinderen dagelijks spel en beweging op het rooster staan.
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden regelmatig sportclinics gegeven in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer om kinderen met meerdere sporten in aanraking te laten komen. De Ark doet regelmatig mee aan sporttoernooien.
 

Excursies

Eenmaal per jaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op kamp. Ook kan het voorkomen dat we met de kinderen op excursie gaan. Voor dit laatste doen wij een beroep op de ouders om mee te werken aan het vervoer van de kinderen.
In de afgelopen jaren zijn er uitstapjes gemaakt naar het Muiderslot, het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, Naturalis in Leiden, het Frans Halsmuseum in Haarlem. Natuurlijk zijn er ook uitstapjes dichterbij: de kinderboerderij, bezoek aan een agrarisch bedrijf in de buurt, de bakkerij of jeugdland.
 

Een veilig schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Alleen vanuit dat gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom werken wij met de Kanjertraining. Ons omgangsprotocol vind u hier.