De oudervereniging van PCBS de Ark

Zoals op bijna iedere school hebben we ook op De Ark een actieve ouderraad. Deze bestaat dit jaar uit 10 moeders met kinderen over de diverse klassen verdeeld. 
 
Aan de vergaderingen die we ongeveer 6 keer per jaar hebben neemt ook een teamlid van de Ark deel.
De oudervereniging helpt met het organiseren en uitvoeren van diverse feesten (Sinterklaas, Kerstmis, Pasen) en activiteiten (schoolreisje, sportdagen). Verder verzorgen we op de inloopavonden een kopje koffie/thee.
Alle leden van de oudervereniging doen dit uiteraard belangeloos en met heel veel plezier. U bent altijd welkom om een vergadering van de OV bij te wonen. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de leden van de OV of een mail sturen naar ov.arknv@jl.nu

Wat doen we allemaal van de ouderbijdrage voor uw kinderen? Download deze link voor een informatieve brief over de ouderbijdrage.
Brief oudervereniging

Huishoudelijk regelement:
Huishoudelijk reglement OR de Ark