25-05-2018  11:42

Op 25 mei stoppen wij als school en als stichting Jong Leren met de schoolapp. De reden hiervoor is dat met de wet op de nieuwe privacywetgeving de app niet op de juiste manier functioneert. Wij gaan als school verder met een nieuwe app. Dit zal de Parro-app zijn. Deze app komt vanuit ons leerlingvolgsysteem parnassys. 


Na de zomervakantie zullen wij de nieuwe app invoeren binnen onze school. Tot die tijd zullen wij u informeren via de e-mail.