09-10-2019  13:46
Afgelopen 25 september was het handbaltoernooi voor de
groepen 7 en 8. De Ark heeft twee mooie prijzen gewonnen.
Eén team is zelfs eerste geworden. Hartelijk gefeliciteerd.
09-10-2019  13:45
In groep 5-6 groepen krijgen de kinderen één keer per week een raadsel mee naar huis. Hier
kunnen ze dan na school over nadenken en samen met ouders of broertjes/zusjes over
brainstormen. Ze hebben met elkaar afgesproken dat de kinderen er onderling niet met elkaar over
mogen praten.
De juf kiest elke week een makkelijke, moeilijk of grappig raadsel, iets van dichtbij of iets van verder
weg. Het kan gaan over België, Europa of over de wereld. Over gebeurtenissen, personen, dieren of
plaatsen. De raadsels hebben niets te maken met de lessen die op dat moment gegeven worden.
Gewoon, leuke feitjes om te weten.
De dag erna geven de kinderen hun antwoord en wordt er in de klas een mini-les/micro-les over dit
onderwerp gehouden, waarbij de kinderen informatie en interessante feitjes te weten komen. De
thuisopdracht daarna is dat ze dit aan iemand anders navertellen.
De kaartjes met de onderwerpen komen op de gang te hangen bij de wereldkaart. Een voorbeeld
Grej: "Welke soep kun je niet eten?" Antwoord: Plastic soep. Dit kaartje hangt al bij de wereldkaart!
Grej of the Day stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen.
09-10-2019  13:43
In groep 4 is begonnen met het oefenen van tafels. De tafel van 2 oefenen we met behulp van
sokken. De kinderen zijn heel enthousiast. Het is niet alleen belangrijk dat de kinderen de tafels uit
hun hoofd kunnen opzeggen, maar ze moeten ook snappen hoe die tafels tot stand komen. Dit
wordt inzichtelijk gemaakt door de sokken die zijn opgehangen. Zo kunnen de kinderen zien dat 2×1
paar sokken nog steeds 2 blijft en 2×2 paar sokken 4 sokken zijn.
09-10-2019  13:42
Groep 1 / 2B is bezig geweest om van kleine
blokjes een “garage“ te maken voor Raai de Kraai.
Met behulp van een stappenplan gingen de
kinderen in kleine groepjes aan de slag. Na afloop
kon Raai de Kraai kiezen uit verschillende mooie
garages!
09-10-2019  13:41
De groepen 5 t/m 8 brengen een bezoek aan Rozen en Radijs,
een biologische rozenkwekerij in Burgerveen. De kinderen krijgen
een presentatie over het biologisch telen van rozen maar ook van
groenten en fruit en diverse streekproducten zoals vruchtensappen.
Een aantal klassen is afgelopen week al geweest. Het
was leuk en leerzaam!
09-10-2019  13:38
Het is alweer even geleden dat de kleuters een bezoekje hebben gebracht aan kinderboerderij
Dierenvreugd. Zij hebben daar een top-middag gehad. Poep zoeken, poep bestuderen en zelf
opscheppen. Met een goede verzameling poep hebben ( bijna😉) alle groepjes hun eigen zaadbol
gemaakt. Aarde en zaden, vermengd met poep. Daarna hebben de kleuters de zaadbollen in de
grond gestopt. We zijn benieuwd wat eruit komt in het voorjaar. Hoogtepunt van de middag was toch
wel de kip die in een veel te hoge plantenbak probeerde zijn ei te leggen.
Helaas viel het ei stuk op de grond....
09-10-2019  13:36
We zitten inmiddels midden in de kinderboekenweek, met als thema ‘Reis mee!’ Er worden
verschillende activiteiten georganiseerd op onze school. Voor de groepen 1/3 was er gisteren een
poppentheater (Koekla) aanwezig. Zij speelden de voorstelling Aladdin. Een super leuke,
spannende en verrassende voorstelling. De kinderen hebben genoten!
De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen een workshop rappen: Rap en reis mee. Het thema van de
workshop is "Hoe maak je een rap!" De kinderen gaan op een ludieke manier aan de slag met een
eigen rap of zangstuk over het thema van de kinderboekenweek. Sommige klassen hebben de
workshop al gehad. Er is genoten, gelachen en gezongen. De kinderen hebben elkaar de
zelfgemaakte raps laten horen.
Vrijdag sluiten de kleuters de Kinderboekenweek af, dan worden ook de gouden en zilveren
penselen uitgereikt voor de kleuters. Op vrijdag 19 oktober worden de zilveren en gouden penselen
en griffels voor de rest van de school uitgereikt.