5a de papegaaien
Pauline van 't Wout, Suzanne Kralt

 
Welkom bij de papegaaien

Welkom  bij de papegaaien

Een nieuw schooljaar is begonnen! Ondertussen zijn de leerlingen al gewend aan hun nieuwe lokaal en hun nieuwe juffen. Er is al kennis gemaakt met allerlei nieuwe dingen, die horen bij groep 5!
Leerlingen in groep 5 maken dit schooljaar een grote verandering door;
niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.
De wereld van de kinderen wordt groter en daardoor groeit de interesse om daar steeds meer van te willen weten en leren.
Daarom ‘smullen’ leerlingen vaak van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en topografie, natuur en techniek en Engels.Ook op het sociaal-emotionele vlak zijn veranderingen zichtbaar.
Leerlingen zien dat ook andere klasgenootjes interessant worden, waardoor kinderen soms hun ‘BFF’ moeten gaan delen met anderen en er nieuwe vriendschappen ontstaan.

We rekenen tot 1000.

In groep 5 gaat het rekenonderwijs verder met de tafels 6 t/m 9 en worden de tafels 1 t/m 5 en 10 herhaald.Tafels zijn belangrijk, omdat het onmogelijk is om deelsommen te maken zonder deze kennis. Ook het klokkijken (analoog en digitaal) maakt onderdeel uit van de leerstof. Daarnaast leren we over mm, cm, dm, m en km.


Met taal zijn we vooral bezig met woordenschat en het leren schrijven van goed lopende zinnen. Ook leren we over persoonsvorm en onderwerp, zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, meervoud, enkelvoud en verkleinwoorden.
Tijdens de spellinglessen leren we iedere week weer een andere spellingregel en herhalen we de geleerde woorden. Het technisch-en begrijpend lezen heeft een belangrijke plaats in het leerproces.

De chromebooks (laptops) worden dagelijks ingezet om de leerlingen op hun eigen tempo en niveau te laten oefenen met de leerstof.
Een verandering is ook het huiswerk, dat wekelijks meegaat naar huis.
Dit kan zijn op het gebied van rekenen ( redactiesommen, tafels, klokkijken), spelling (woordlijstjes) of lezen.
We proberen de leerlingen hieraan langzaam te laten wennen.

Een jaar dus met véél veranderingen, maar wel léuke veranderingen!!<< Terug>>