Buitenschoolse opvang

Welkom bij 't Woudlopertje

Kinderopvang 't Woudlopertje staat voor kwalitatief hoogstaande opvang voor kinderen van 8 weken tot 13 jaar oud in een uitdagende leef- en leeromgeving. De kinderopvang is voor de kinderen een vertrouwde plaats, waar bekwaam personeel in nauw overleg met de ouderds verzorgt, begeleidt en mee opvoedt op basis van een heldere pedagogische visie. Op de kinderopvang nemen alle betrokkenen de normen en waarden in aht die thuis en in de maatschappij gelden en er heerst respect voor de eigenheid van iedereen. De kinderopvang is een boeiend kruispunt, waar de woon- en werkwereld en de natuur elkaar raken. Het kind en zijn ouders staan centraal en het dagverblijf voelt veilig als een tweede thuis. Kijk voor meer informatie op www.woudlopertje.nl


Welkom bij Op Stoom

Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties is er meer tijd voor activiteiten omdat uw kind dan al 's ochtends naar de BSO komt. Daarom pakt Op Stoom dan graag extra uit en is er een speciaal vakantieprogramma met dagactiviteiten waar u samen met uw kind zelf keuzes uit kunt maken. Wat dacht u van 'Pimp my pony' of 'Knikkerbaan solderen'?

Reizigers
Naast de dagelijkse activiteiten krijgen de BSO's van Op Stoom regelmatig bezoek van Reizigers. Dit zijn pedagogisch medewerkers met een specialisme, bijvoorbeeld koken, film maken, of natuurkennis. Deze Reizigers blijven voor een bepaalde periode op de vestiging en maken samen met de kinderen heerlijke koekjes of een mooie stop-motion film . Heerlijk!
 
Openingstijden
De BSO vestigingen van Op Stoom zijn open tot 18.30 uur. In de vakanties en op roostervrije dagen openen de vestigingen al om 8.00 uur.
Meer informatie of aanmelden? Ga naar www.opstoom.nl of belt u met 0252-680362.


Welkom bij SKH

Buitenschoolse opvang De Wervelwind, één van de vestigingen van SKH, zit om de hoek bij PCB De Ark. In het naastgelegen zomerpark wordt in Kindercentrum De Wervelwind opvang geboden voor kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd waarop zij de basisschool verlaten. Kinderen van 2 t/m 4 jaar kunnen terecht op de peuterspeelzaal en schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar worden opgevangen op de bso. In schoolweken is de bso geopend van 15.00-18.00 uur en in schoolvakanties de gehele dag van 8.00-18.00 uur. Ook zijn voorschoolse opvang van 7.30-8.30 uur, waarbij de kinderen hier kunnen ontbijten en we ze naar school brengen,  en verlengde opvang van 18.00-18.30 uur een mogelijkheid.
 
Hoe werken wij op de buitenschoolse opvang?
Na een drukke dag op school kan elk kind zich op de bso op zijn of haar eigen manier ontspannen. Eerst lekker wat drinken en eten, persoonlijke aandacht van de groepsleiding en daarna kiezen wat je wilt doen. Er is een breed aanbod van sportieve en creatieve activiteiten, gekoppeld aan een thema, maar lekker een boekje lezen op de bank of chillen met je vrienden kan natuurlijk ook. In de schoolvakanties worden er uitstapjes georganiseerd
 
Kinderen worden steeds zelfstandiger en hebben behoefte aan hun eigen inbreng. Met de ouders en kinderen maken wij afspraken over wat wel en (nog) niet zelfstandig ondernomen mag worden. Op onze bso’s telt de mening van kinderen; we werken er met kinderparticipatie. Meer informatie over onze werkwijze op de bso vindt u in het pedagogisch beleid.
 
Wilt u meer weten? www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl