Overblijven

In de school bestaat tussen de middag de mogelijkheid om over te blijven. De leerlingen die overblijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en worden opgevangen door TSO medewerkers. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan ze, bij goed weer, onder begeleiding van TSO medewerkers naar buiten. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld.
Voor het overblijven kunt u zich aanmelden bij http://mijntso.nl/ark Als u bent aangemeld, kunt u uw kind tot 10.00 uur van de betreffende dag aan- of afmelden. Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur via de mail. U wordt aan het begin van elk schooljaar geinformeerd over de overblijfkosten. Het overblijfgeld wordt onder meer gebruikt om de professionele leiding te bekostigen en voor de aanschaf van spelmaterialen.

Voor vragen over de TSO kunt u mailen naar ark@mijntso.nl
Voor alle overige informatie: Afspraken TSO.pdf