Plusklas en Verrijkingsstof op de Ark

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Op 'De Ark' proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Door middel van ons onderwijs willen wij ook voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze (meer)begaafde leerlingen. 
Als de leerkracht het vermoeden heeft dat een leerling (meer)begaafd is, meldt hij/zij dat bij de Intern Begeleider (IB'er). Wanneer uit het leerlingoverleg blijkt dat een leerling op een of meerdere vakgebieden uitdaging behoeft, dan kan voor de onderstaande verrijking of verbreding gekozen worden:
Leerlingen van groep 1,2 (en 3) bieden wij verrijkingsopdrachten vanuit de methode en opdrachten uit de pluskast (Levelspel). Levelspel is een leerlijn voor (meer)begaafde kleuters.

Leerlingen uit groep (3) t/m 8 kunnen wij naast verrijkingsopdrachten vanuit de methode ook opdrachten uit de pluskast bieden. In deze pluskast is een rijk aanbod aan projecten te vinden uit verschillende bronnen, passend bij o.a. de meervoudige intelligentie van Gardner.Het gemaakte werk presenteren in de plusklas.

Voor de leerlingen van 6, 7 en 8 die uitblinken op alle vakgebieden is de mogelijkheid deel te nemen aan de plusklas. Elke week komen deze leerlingen op dinsdagochtend anderhalf uur samen.

Het hoofddoel van de plusklas is om (meer)begaafde leerlingen aanvullend onderwijs te bieden dat recht doet aan hun (meer)begaafdheid.

De doelen die wij nastreven zijn de volgende:
Binnen het programma van de plusklas wordt uitgegaan van 'meervoudige intelligentie'.
Centraal staat daarom niet 'Hoe knap ben ik?', maar 'Hoe ben ik knap?'.

Voor het komende jaar staat de ontwikkeling van pluskasten voor de groepen 1/2 en 3/4 op de planning.