Schoolgids 2019-2020

De gids is er voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een school voor hun kind en voor ouders/verzorgers van kinderen op onze school. Bij uw keuze voor een school voor uw kind bent u op zoek naar een school die in zijn manier van werken, in sfeer en in wat hij de kinderen leert, past bij u en uw kind. Dit is belangrijk, want acht jaar lang is de basisschool voor uw kind een tweede “thuis”. Gedurende deze acht jaar speelt, leert en ontwikkelt een kind zich. Een belangrijke tijd.

De Ark is een school die in beweging is en naar vooruitgang streeft, met aandacht voor vernieuwingen en veranderingen. Ons uitgangspunt is uw kind te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en een schakel te zijn in zijn groei van klein kind naar jonge volwassene. Daarbij bieden wij uw kind de mogelijkheden zijn talenten te ontwikkelen en zich voor te bereiden op zijn plaats in de samenleving. Hoe wij dit doen kunt u lezen in deze schoolgids.

In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze van De Ark en de onderwijsinhoudelijke organisatie, maar ook over de dagelijkse schoolpraktijk.
Verder vindt u in deze schoolgids belangrijke praktische informatie, zoals schooltijden, adresgegevens en dergelijke.
We hopen u met deze schoolgids te kunnen helpen bij de schoolkeuze voor uw kind.

Naast de schoolgids krijgt elk gezin een jaarkalender met alle belangrijke schoolgebeurtenissen en de vakantiedata. Een keer in de drie weken verschijnt er ook een nieuwsbrief. Hierdoor bent u altijd goed op de hoogte van de gebeurtenissen op onze school.
We streven ernaar deze schoolgids zoveel mogelijk op u, de ouders/verzorgers, af te stemmen. Heeft u suggesties of staan er voor u onduidelijkheden in, kom langs en vertel het ons. Lijkt het u leuk om de sfeer in de school zelf te proeven, dan kunt u altijd een afspraak maken. U bent van harte welkom.

Inspectie

Het onderwijs op De Ark ontwikkelt zich in positieve zin. De CITO-scores van de afgelopen jaren wijzen uit dat de resultaten goed te noemen zijn. Sinds 2012 kijkt de onderwijsinspectie naar de ongecorrigeerde scores.

leerjaar score De Ark Landelijke score
2019 532,4 536,1
2018 537,5 535,6
2017 537,7 535,6

Uit de conclusies van het inspectierapport van 10 april 2014 is de volgende passage overgenomen:
 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Ark op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast. 
De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 

Het volledige rapport is te lezen op de website van de Onderwijsinspectie.