Missie en Visie van De Ark
Pedagogisch klimaat

Vanuit de identiteit heeft de school een positief mensbeeld: ieder mens is uniek en de moeite waard. Daarom wil de school voorwaarden scheppen voor een optimale ontplooiing van ieder kind. Ieder kind heeft zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. De school legt de nadruk op de mogelijkheden en houdt rekening met de beperkingen.

Didactisch klimaat

Onze school stelt zich tot taak de juiste voorwaarden te scheppen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit betekent dat wij in ons onderwijs proberen aan te sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen door met meerdere niveaus te werken naast het basisaanbod (adaptief onderwijs). De leerstof sluit aan bij het ontwikkelingsniveau an het kind. Daarnaast gebruiken wij ook leerstof die het kind uitdaagt een hoger niveau te bereiken.

Een veilig schoolklimaat

Wij proberen een schoolklimaat te scheppen waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Zeker voor de leerling is een veilig schoolklimaat zeer belangrijk: alleen wanneer een kind zich veilig voelt op school, kan het tot ontplooiing komen.