ICT in de klassen 

In alle groepen wordt gewerkt met ipads en chromebooks ter ondersteuning van ons onderwijs. Via diverse apps en de software die bij onze lesmethoden horen, krijgen kinderen verwerkingsstof en extra oefenstof digitaal aangeboden. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om zich op hun eigen niveau en op een leuke manier te verdiepen in de lesstof. We werken o.a. met Nieuwsbegrip, Veilig leren lezen, Muiswerk, Wereld in getallen, Kleuterplein 2 en Prezi.

Daarnaast worden de ipads en chromebooks begruikt om kinderen verrijkingsstof te bieden via uitdagende of aanvullende opdrachten.


Mediawijsheid

Wij begeleiden de kinderen bij de ontwikkeling van hun mediawijsheid. Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online, maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Daarom werken wij met de methode Het Nationaal Mediapoort in de groepen 1 t/m 6 n met de methode Mediabegrip in de groepen 7 en 8. Zo proberen wij de kinderen mediawijs te maken.