Contactgegevens

Protestants Christelijke Basisschool De Ark 
Laan van Gildestein 74, 2151HV Nieuw-Vennep

Directeur: Christa Ettema

Telefoon: 0252-687050
E-mail algemeen: directie.arknv@jl.nu

Email MR: mr.arknv@jl.nu
Email OV: ov.arknv@jl.nu

Rekeningnummer Oudervereniging: NL15 RABO 0344 5330 18
Rekeningnummer TSO (tussenschoolse opvang: NL43INGB0008150835